1. Úvod
 2. VÍTE ŽE
 3. Infrasauny -očima lékařů
Infrasauny - očima lékařů

ZDRAVOTNÍ VÝZNAM PŘIČÍTANÝ INFRAČERVENÝM PAPRSKŮM

Za posledních 25 let prováděli Čínští a Japonští výzkumníci a klinici rozsáhlý výzkum týkající se terapie infračerveným zářením a oznámili mnoho provokativních zjištění. V Japonsku je "Infračervená společnost", skládající se z lékařů a fyzioterapeutů, kteří provádějí hlubší výzkum a dávají podporu zdravotnímu významu infračervených paprsků a léčbě pomocí nich. Největší rozvoj po stránce ekonomické zaznamenaly infračervené lampy s vlnovou délkou o rozsahu 2 - 25 mikronů, které se hlavně objevily na trhu v Evropě, Austrálii i na Východě. Bylo prodáno přibližně 700 tis. ITS pro zdravou regeneraci těla a dalších 30 mil. lidí akceptovalo léčbu infračervenými paprsky. Němečtí terapeuti se nezávisle na tom zaměřili na metodu kompletní léčby lidského organismu infračerveným zářením.

TERAPEUTICKÉ ÚČINKY TEPLA

Následující souhrn je z knihy: Therapeutic Heat and Cold, 4th edition, ED. Justus F. Lehmann M. D., Williams and Wilkons, Chapter 9, anebo vypsáno z ostatních kapitol z této knihy. 1.

1. Zvyšuje roztažnost kolagenových tkání

 • Tkáně zahřáté do 45 °C a poté podstupující protažení jsou vystaveny neelastickému residuálnímu prodloužení 0,5 - 0,9 %. Toto protažení zůstává i po skončení protahování. K tomuto protažení nedochází při protahování za klasické tělesné teploty. Proto 20 protahovacích sezení, může vést k prodloužení délky tkáně kolem 10 - 18 %.
 • Tento efekt je velmi hodnotný právě při práci s ligamenty, klouby, šlachami, fasciemi a synoviálními tkáněmi, které byly jakýmkoli způsobem poškozeny.
 • roztahování při zahřátí na 45 °C je pro protahovanou tkáň daleko méně namáhavé, než podobné protahování při klasické teplotě.
 • Výše citované experimenty jasně ukazují, že aplikace infračerveného záření dohromady s protahováním anebo rozsahově pohybovým cvičením zajišťuje daleko větší residuální prodloužení tkáně, než by tomu bylo za klasické tělní teploty.
 • Toto bezpečnější protahování je velice důležité u profesionálních atletů, kde minimalizuje jejich rekonvalescenci po úrazech.

2.Přímo snižuje kloubní tuhost

 • Je pozorováno 20 % snížení kloubní tuhosti u revmatoidních kloubů prstů při prohřátí tkání na 45 °C oproti 33 °C

3.Snižuje svalový spasmus

 • Pokud svalový spasmus vznikne na podkladě skeletálního, kloubního nebo neuro-patologického poškození, je pozorováno jeho snížení používáním tepla.
 • Tento účinek je pravděpodobně dosažen z důvodu působení jak na primární a sekundární afferentní nervy z míšních buněk, tak na Golgiho tělíska. Výsledky obou těchto mechanismů demonstrují, že jejich maximální výkon je v rozmezí terapeutické teploty dosažitelné právě infračerveným zářením.

4.Poskytuje snížení bolesti

 • Bolest může být zmírněna snížením původního nebo druhotného svalového spasmu. Vasodilatace upravuje svalovou ischémii a rozbourává patologický cyklus, kdy ischémie způsobuje ještě větší spasmus a ten ještě větší bolest.
 • Bylo dokázáno, že teplo snižuje senzitivní práh bolesti přímo na volných nervových zakončeních, anebo na periferních nervech. V jedné dentální studii opakovaná aplikace tepla vedla k celkové ztrátě nervové odpovědi na bolest způsobenou zubní dření.
 • Teplo může vést ke zvýšení produkce endorfinů a k uzavření tzv. Melzack a Wall spinálních vrátek, oba tyto efekty snižují bolest.

5.Zvýšení průtoku krve

 • Zahřívání části těla způsobuje reflexně modulovanou vasodilataci ve vzdálených tělních partiích přesto, že nedojde ke změně centrální tělní teploty.
 • Zahřívání svalů způsobuje zvýšení průtoku krve podobný tomu, jaký zažíváme při cvičení.
 • Zvýšení teploty způsobuje zvýšení průtoku krve a dilataci přímo v kapilárách, arteriolách a venulách, pravděpodobně přímým působením na jejich hladkou svalovinu. Uvolnění bradykininu, způsobeného aktivitou potních žláz, také zapříčiňuje zvýšení krevního toku a vasodilataci.
 • Celotělní hypertermie, s následujícím zvýšením teploty tělního jádra, ještě více zvyšuje vasodilataci přes snížení hypotalamické aktivity vedoucí ke snížení sympatického napětí na arteriovenózních anastomózách. Vasodilatace je rovněž vyvolávána axonálními reflexy, které mění vasomotorickou rovnováhu.

6.Pomáhá při rozkládání zánětlivých infiltrátů, edémů a výpotků.

 • Zvýšené periferní prokrvení způsobuje transport nutný ke snižování edémů, což pomáhá zastavit záněty, snižuje bolest a urychluje hojení.

ITS PASIVNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ TRÉNINK

"Mnoho z nás pravidelně běhá, abychom trénovali náš kardiovaskulární systém a ne abychom získali velké stehenní svaly. Pravidelné používání kabiny má podobnou kardiovaskulární zátěž a může být co se týče zvyšování kardiovaskulární kondice a spalování kalorií stejně efektivní, jako pravidelné cvičení". (Journal of the American Medical Association 7. srpna 1981)

ITS dává větší možnost výběru zátěže při stávajícím kardiovaskulárním programu a umožňuje poskytnout imobilním lidem na vozíčku a všem dalším, kteří nemohou podstoupit cvičební zátěž (cvičební programy), kardiovaskulární trénink.

Hlubokou penetrací, cca 4 cm do hloubky, produkovanou infračervenými paprsky ITS, dochází k efektu prohřátí hluboko ve svalových tkáních a vnitřních orgánech. Tělo na tento hluboko-hřevný stimul reaguje přes hypotalamický systém zvýšením srdečního objemu a rytmu. Tato přínosná srdeční zátěž vede k žádoucímu kardiovaskulárnímu tréninku a zlepšování kondice. Výzkumníci v medicíně potvrzují, že používání kabiny posiluje kardiovaskulární kondici tím, jak se tělo snaží samo sebe ochladit, jak znatelně zvyšuje srdeční rytmus, srdeční a metabolický výdej. Jako potvrzení poznatků o zlepšování kardiovaskulární kondice může sloužit velký výzkum provedený NASA na počátku 80. let, který vedl k závěru, že stimulace kardiovaskulárního systému infračerveným zářením bude ideálním způsobem jak trénovat kardiovaskulární kondici u astronautů během dlouhých vesmírných letů. Bylo zaznamenáno, že během ohřevu celého těla dochází ke zvýšení průtoku krve z 5,65 - 7,91 l/min až do 14,69 l/min.

ITS ARTERIOSKLERÓZA, HYPERTENZE A KORONÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

Finští výzkumníci tvrdí, že pravidelné používání sauny zlepšuje elasticitu a poddajnost cév z důvodu pravidelné dilatace a kontrakce cév způsobené saunou. Němečtí výzkumníci zjistili zlepšení viskozity krevní plazmy.

ÚČINKY NA IMUNITNÍ SYSTÉM

Dr. Paro uvádí, že zvýšení tělesné teploty vede k usmrcení bakterií a virů nebo u některých druhů alespoň k zástavě jejich reprodukčního cyklu. Při infekci organismu dochází současně ke zmnožení leukocytů odpovědných za likvidaci infekce.

Tohoto efektu můžeme dosáhnout i v infrakabině díky možným rozsahům infračerveného záření. V rámci prevence infekce se doporučuje pobývat v kabině nejprve krátký časový interval při nižší teplotě, pak postupně interval prodlužovat a teplotu zvyšovat. Pokusy z Michiganské univerzity prokazují stimulaci imunitního systému a likvidaci infekce.

Hlavně v počátečním stadiu onemocnění, kdy ještě nejsou choroby plně rozvinuty, se doporučuje včasné prohřívání k likvidaci infekce tepelným efektem. Jsou-li již choroby plně rozvinuty, prohřívání se nedoporučuje, hrozí riziko zásahu do termoregulačních tělesných mechanismů.

ITS - SPALOVÁNÍ KALORIÍ A KONTROLA NADVÁHY

V Guyton's Texbook of Medical Physiology, můžeme číst, že na produkci 1 g potu spotřebujeme 0,568 kcal energie.

Středně trénovaný člověk může v sauně vypotit 500 g potu, čímž spotřebuje 300 kcal - ekvivalent běhu na 3,5 - 5 km. Teplem trénovaný člověk může lehce vypotit 600 - 800 kcal bez žádných nežádoucích účinků. Zatímco pokles váhy způsobené ztrátou vody je lehce nahraditelný pitným režimem, spálené kcal už do organismu dodány nebudou. Protože ITS zvyšuje produkci potu 2 - 3 x oproti tradiční sauně, pomyšlení o zvýšeném spalování nadbytečných kcal dosahuje impozantních hodnot. (The Journal of American Medical Association (JAMA) 7. srpen 1981)

ITS spaluje 600 a více kcal za 30 min. Kalorická ztráta u osoby vážící kolem 75 kg při 30 min. sportovní zátěži:

Maratón393
Plavání (kraul)300
Jogging300
Tenis (rychlá hra)265

INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ A ELIMINACE TOXICKÝCH LÁTEK Z TĚLA
(Cline Medical Center, Nanino, British Columbia, Canada)

Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, že složení potu v klasické sauně z 95 - 97 % tvoří voda. V infrakabině pak jen 80 - 85 %, zbytek tvoří tukové buňky a cholesterol, v tucích rozpustné jedy, těžké kovy, kyseliny, sodík a čpavek. Z toho vyplývá, že v klasické sauně se vyloučí potem jen 5 % škodlivin, kdežto v infrakabině 15 %.

Sauny a parní lázně byly po staletí používány k detoxikaci organismu. Tradičně se používaly pro zlepšení mentálního zdraví, snížení bolesti a pro zvýšení dlouhověkosti. V posledních letech byla intenzivně studována terapie hypertermií (pocením) a několik výzkumů je popsáno ve vědecké literatuře. Během těchto výzkumů bylo zjištěno, že sauny obrovsky snižují obsah toxických látek v těle. Při správně provozované hypertermní terapii dochází k obrovskému vylučování těžkých toxických kovů, včetně rtuti, pesticidů a dalších. Teplo způsobuje vylučování toxinů z buněk. Toxické molekuly se pak přechodně uschovají do lymfy. Protože pot je produkován z lymfy, toxiny se touto cestou dostanou ven z těla. Pro tento způsob vylučování toxinů nejsou játra a ledviny důležité. Z tohoto důvodu dochází k ulehčení jejich funkce a toxiny jsou schopny opustit tělo i při poruše jejich funkce. Toto může být pomoc pro chronicky nemocné pacienty, kteří jsou už tak pod velkým toxickým stresem.

ITS - RŮSTOVÝ HORMON

(Cline Medical Center, Nanaimo, British Columbia, Cananda)Hypertermní terapie jako jedna z mála zvyšuje hladinu růstového hormonu, což zlepšuje kvalitu lidských tkání včetně svalů.

INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ A NEGATIVNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ ZDROJE

Novodobé knihy, jako např. Cross Currents od Robert O. Becker, M. D., obsahují detailní informace vystavení se určitým druhům elektromagnetických polí prostředí pod vedením vysokého napětí, počítačové terminály. Japonští výzkumníci píší, že infračervené záření působí jako antidotum proti negativnímu působení těchto elektromagnetických zdrojů. ITS byl na přítomnost těchto ?toxických? elektromagnetických polí testován a byl potvrzen jako zdravotně nezávadný. Švédský národní institut pro ochranu proti radiaci došel k závěru, že zářiče ITS nejsou nebezpečné.

ITS - VÝSLEDKY VÝZKUMŮ

Výzkumníci v Čínských studiích potvrzují až 90 % zvýšení úspěchu léčby, pokud bylo při léčbě používáno infračervené záření, a to při:

poranění měkkých tkáníschiatika (bolest kyčlí a stehenních svalů)
bolestivá menstruacebolesti zad
infekční ekzémyneurodermatitida
diarheapooperační infekce
neurasteniecholecystitida
pediatrická pneumoniezáněty pánví
periartritida ramenního kloubuobrna faciálníhonervu

Japonští výzkumníci, jak je dokladováno v knize Dr. Yamajaki:Infrared Therapy, uveřejnili následující výsledky:

 • popáleniny - snižuje bolest, dobu hojení, menší jizvy
 • zvýšený krevní tlak - bezpečné v rozmezí 40 - 50 °C, pravidelné používání snižuje krevní tlak
 • nízký krevní tlak - zvyšuje
 • poškození mozku - zrychluje rekonvalescenci poškozené tkáně po mozkových kontuzích
 • zlepšení krátkodobé paměti
 • vyléčení rakoviny jazyka
 • toxická elektromagnetická pole - neutralizační efekt
 • mozkové krvácení - rekonvalescence je zrychlena a zlepšena
 • automobilové nehody - podobné poškozením měkkých tkání
 • artritidy, akutní a chronické - výrazné odlehčení
 • revmatoidní artritida - odlehčení
 • DNA - odlehčení
 • menopauza - odlehčení od nervozity, mrazení, deprese, točení hlavy a žaludku
 • snížení hmotnosti - za prvé pocením (spotřebování energie nutné pro vytvoření potu), za druhé přímým vylučováním tuku

Dr. Masao Nakumura z O And P Medical Clinic v Japonsku oznámil velkou úspěšnost infračervené léčby u:

schiatikamenopauzaartritida
zmrzlé ramenorevmatismusakné
gastroenterologické problémyinsomnieonemocnění uší

Japonští výzkumníci všeobecně deklarují zlepšení u těchto problémů:

menopauzahypertenzebolest
revmatoidní artritidanemoc z ozářeníhemeroidy
cévní mozkové příhodyzlepšení hemiparézcystitida
cirhóza jaterkeloidyhepatitidy
astma bronchialegastritidy
post chirurgické adhezechronická onemocnění
vředy dolní končetinbenigní prostatická hypertrofie
studené ruce a nohy (Fyzikální terapeuti deklarují zlepšení o 20 - 50 %.)
bolesti způsobené rakovinou : ulehčení v posledních stádiích od bolesti

Choroby nosu, uší a krku:

krvácení z nosubolesti v krku
tinituschronické záněty středního ucha

Prospěch, který může mít kůže z infračervené terapie:

kopřivkaucpané póry a tvrdá kůže
snížené napětí kůžejizvy a bolest z popálenin a ran
aknéekzémy a psoriáza
spálení od sluncekeloidy
tělní zápach : zlepšením funkce kůže snižuje nepříjemný tělní zápach

Krevní oběhový systém všechny následující diagnózy jsou do jisté míry propojené se špatným krevním oběhem a mohou tak dobře reagovat na zvýšení periferního prokrvení způsobeného infračervenou kabinou:

artritidaschiatikadiabetes
bolesti zadhemeroidynervová tenze
svalová únava u dětízáněty žilneuritidy
bolestivý žaludekrevmatismusúnava
svalová poškozenímenstruační křečedekubity
choroby spojené se snížením periferního prokrvení - burzitídy
pooperační edémy: potvrzeno snížení edému až o 25 %

 

ITS KRÁSA

 • zlepšuje prokrvení kůže, což je podmínkou pro její krásu
 • kůže má nový lesk odstraněním kožních nečistot a odumřelých kožních buněk z důvodu hlubokého čištění nečistot, nechává kůži měkkou a hebkou
 • zlepšuje elasticitu a napětí kůže
 • zlepšuje akné, ekzémy, psoriasis, popáleniny, poškození kůže (odřeniny, pořezání)
 • otevřené rány se lépe hojí se zmenšením velikosti jizvy
 • hluboké prohřátí tkání a následné pocení pomáhá k odstraňování celulitidy
 • používání infračervené kabiny urychluje jakýkoli program proti celulitidě

ITS - STRES

Pomáhá k odstraňování stresu za příjemné teploty.

ITS SE RYCHLE DOSTÁVÁ DO POPŘEDÍ ZÁJMU

Infrakabina představuje novou generaci saun fungující na zcela odlišném principu než běžné sauny. Mezi těmi, kdo měli možnost vyzkoušet vynikající vlastnosti tohoto ITS byli sportovci na Olympijských hrách v Atlantě v roce 1996, kde byla infrakabina vyhlášena saunou ro OH.

KONTRAINDIKACE

 • pokud jste nemocní, konzultujte použití infrakabiny se svým lékařem
 • pokud používáte jakékoli léky, konzultujte s lékařem možnou interakci léku s infračerveným zářením
 • nedoporučuje se zvýšení teploty tělového jádra u lidí s léčbou adrenalinem, systémovým lupus erytematosus anebo skleróze multiplex
 • teplo se nemá používat 48 hod po akutním poškození kloubního pouzdra, anebo do té doby, než dojde k redukci teploty a otoku kloubu; pokud jsou otoky kloubů chronického charakteru, léčba jakýmkoli zvyšováním teploty nemusí reagovat právě nejlépe; intenzivní prohřátí je striktně kontraindikováno při infekcích jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu
 • používání infrakabiny je kontraindikováno u těhotných a pravděpodobně těhotných žen
 • kovový materiál, umělé klouby, kosti a jakékoli jiné chirurgické implantáty obecně odrážejí infračervené paprsky, a proto nejsou tímto systémem zahřívány; nicméně je doporučena konzultace s lékařem před začátkem používání ITS; samozřejmě, pokud by se vyskytly bolesti kdekoli blízko implantátu, okamžitě přerušte používání
 • zahřívání bederní oblasti u žen v menstruačním cyklu může dočasně zvýšit jejich krvácení; pokud si je žena tohoto efektu vědoma, může tuto dobu bez vysazení sauny přečkat, anebo po čas cyklu kabinu vynechat
 • člověk s hemofilií, anebo jinou predispozicí ke krvácivosti nesmí používat ITS, respektive jakékoli jiné tepelné procedury zvyšující vasodilataci jejich cévního systému
 • samozřejmě kontraindikací je jakékoli další používání infrakabiny u lidí, u kterých se jejich zdravotní stav zhorší
 • lidé používáním ITS nepociťují bolest a pokud ano, je používání kontraindikováno, anebo dočasně nevhodné
 • nepokoušejte se o osobní léčbu jakéhokoli onemocnění pomocí ITS bez supervize a doporučení vašeho lékaře

ZDROJE INFORMACÍ

Hupka, J. a kolektiv Fyzikálna terapia. Martin, Osveta 1993
Jones, S., S., a Bailey, B., K.: Sweat your to radiant health. Let's Live Magasine, June 1994
Weider research group report: Weider's Muscle and Fitness Magazine, January 1992
Journal of the Medical Association (JAMA), 7. srpen 1981

Adresa

 Provozovatel

Relaxovat.cz
Orchidejova 252
25084 Květnice, Praha východ

na uvedené adrese není kamenný obchod

Kontakty
Logo
Napište nám prosím, odpovíme do 24 hodin
Copyright 2023 relaxovat.cz. Všechna práva vyhrazena.