1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.relaxovat.cz, jehož provozovatelem je relaxovat.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupujících) a prodávajícího (relaxovat.cz).

Objednání a uzavření kupní smlouvy

veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.relaxovat.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání "Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování", které je zasíláno automaticky na e-mail kupujícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České nebo Slovenské republice.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.relaxovat.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného - pokud je sanoveno) uvedenou v internetovém obchodě www.relaxovat.cz, odeslanou objednávkou, je kupující neodvolatelně vázán.

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od obdržení zboží v souladu s Občanským zákoníkem hlava pátá "Spotřebitelské smlouvy". Spotřebitel může odstoupit od smlouvy pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze v případě, že výrobek předávaný, je nepoškozen a nejeví známky použití. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemně na e-mail adresu info@relaxovat.cz.


Adresa

 Provozovatel

Relaxovat.cz
Orchidejova 252
25084 Květnice, Praha východ

na uvedené adrese není kamenný obchod

Kontakty
Logo
Napište nám prosím, odpovíme do 24 hodin
Copyright 2023 relaxovat.cz. Všechna práva vyhrazena.